Premi Audiovisual MiCe València 2019

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }

L’Associació
Cultural Jordi el Mussol
,
dins de la celebració del festival
MiCe 2019 (7a Mostra Internacional Cinema Educatiu),
convoca el
Premi
Audiovisual MiCe València 2019
d’acord
amb les següent
s bases:
1
Podran participar produccions audiovisuals realitzades durant
els últims tres cursos escolars (16/17, 17/18 i 18/19), d’Educació
Infantil i Primària
, Secundària, Batxillerat, Cicles
Formatius i Centres d’Educació Especial
del País Valencià
sempre que no hagen estat presentades en edicions anteriors de la
MiCe.
2
Les produccions poden ser de qualsevol gènere: ficció,
documental, videocreació, animació… sempre que la llengua
utilitzada siga el valencià.
3
Els alumnes i les alumnes hauran d’haver participat en tots els
processos de la producció, ben entès que, en tractar-se de
produccions d’àmbit educatiu, la mediació i la direcció de
mestres, professores i professors ha d’estar present inevitablement.
4
S’estableixen set categories:
 • Produccions
  realitzades per alumnat d’Educació Infantil
 • Produccions
  realitzades per alumnat d’Educació Primària
 • Produccions
  realitzades per alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i
  Cicles Formatius
 • Produccions
  realitzades per alumnat de Centres d’Educació amb Necessitats
  Educatives Especials (NEE)
 • Book
  Tràiler realitzats per alumnat d’Educació Infantil
 • Book
  Tràiler realitzats per alumnat d’Educació Primària
 • Book
  Tràiler realitzats per alumnatd’Educació Secundària,
  Batxillerat i Cicles Formatius
5
La durada màxima de les produccions audiovisuals
presentades serà de 15 minuts i per als Book Tràiler de 90
segons
.
6
La formalització de la inscripció es realitzarà fins el
15 de desembre de 2018
i constarà obligatòriament de: (una sola
inscripció per producció)
 • Inscripció
  electrònica
  , cal
  omplir la butlleta d’inscripció telemàticament. La pots trobar en
  el següent enllaç: BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ i al web del festival www.micevalencia.com
 • Un
  fotograma representatiu del curtmetratge
 • La
  Producció o Book Tràiler presentat.
7
Atès que la producció se situa dins de l’àmbit educatiu dels
centres docents la persona autoritzant de la seva presentació serà
mestra, mestre, professora, professor, tutor, tutora o membre de
l’equip directiu del centre dels alumnes i les alumnes que realitzen
i / o actuen en la producció. Per tant seran aquests els
responsables d’obtenir i custodiar totes les autoritzacions legals
pertinents per part dels que ostenten la pàtria potestat dels menors
d’edat participants, així com de les dades personals subministrades
en les inscripcions i títols de crèdit de les produccions.
8
Tant el fotograma
com la Producció es presentaran en línia mitjançant qualsevol
plataforma de descàrrega d’arxius (WeTransfer, Dropbox, Drive …)
enviant i compartint l’enllaç de descàrrega dins de l’apartat
corresponent de la butlleta d’inscripció o enviant-los al correu
electrònic
secretaria@festivalmice.com,
indicant el títol i el centre educatiu, sempre abans de la fi del
termini d’inscripció.
9
L’Organització comunicarà a tots els contactes remesos a les
inscripcions presentades la selecció o no de les seves produccions o
Book Tràiler.
10
L’Associació
Cultural Jordi el Mussol
,
la Fundació Escola Valenciana, la Fundació pel Llibre i la Lectura (Full), la
Federació
AICE (AICCV)
i la
SAMC (À punt) com mitjà
oficial de la MiCe triaran un jurat format per professionals de
l’audiovisual i de l’educació atorgant els següents premis
dins
de les categories de Produccions i Book Tràiler:
 • PREMI
  MiCe VALÈNCIA-ESCOLA VALENCIANA 2019 EDUCACIÓ INFANTIL
 • PREMI
  MiCe VALÈNCIA-ESCOLA VALENCIANA 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • PREMI
  MiCe VALÈNCIA-ESCOLA VALENCIANA 2019 EDUCACIÓ SECUNDARIA,
  BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 • PREMI
  MiCe VALÈNCIA-ESCOLA VALENCIANA 2019 EDUCACIÓ AMB NEE
 • PREMI
  MiCe VALÈNCIA-FULL 2019 BOOK TRÀILER INFANTIL
 • PREMI
  MiCe VALÈNCIA-FULL 2019 BOOK TRÀILER PRIMÀRIA
 • PREMI
  MiCe VALÈNCIA-FULL 2019 BOOK TRÀILER SECUNDÀRIA BATXILLERAT I
  CICLES FORMATIUS
 • PREMI
  MiCe VALÈNCIA-AICCV 2019 A LA ACCESIBILITAT
 • PREMI
  MiCe VALÈNCIA-LA COLLA À PUNT 2019 ALS VALORS
 • PREMI
  MiCe VALÈNCIA 2019 A LA INCLUSIÓ
 • PREMI
  MiCe VALÈNCIA 2019 A LA IGUALTAT DE GENERE
 • PREMI
  MiCe VALÈNCIA 2019 A LA SOSTENIBILITAT
 • PREMI
  MiCe VALÈNCIA 2019 AL CENTRE EDUCATIU MES PARTICIPATIU
11
També s’atorgarà un PREMI DEL PÚBLIC per a cada
categoria de Producció i Book Tràilers:
 • PREMI
  DEL PÚBLIC MiCe VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ INFANTIL
 • PREMI
  DEL PÚBLIC MiCe VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • PREMI
  DEL PÚBLIC MiCe VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I
  CICLES FORMATIUS
 • PREMI
  DEL PÚBLIC MiCe VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ AMB NEE
 • PREMI
  DEL PÚBLIC MiCe VALÈNCIA 2019 BOOK TRÀILER EDUCACIÓ INFANTIL
 • PREMI
  DEL PÚBLIC MiCe VALÈNCIA 2019 BOOK TRÀILER EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • PREMI
  DEL PÚBLIC MiCe VALÈNCIA 2019 BOOK TRÀILER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,
  BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
12
Aquest
premi s’atorgarà mitjançant el recompte de visualitzacions
consolidades a partir del dia
7
de gener de 2019
fins
el
8 de febrer de 2019
a la plataforma de visualització triada per optar al PREMI DEL
PÚBLIC en el canal de Youtube
MICEVALENCIA 2019.
(Recordeu
que l’ús d’imatges, melodies o cançons subjectes a drets d’autor
pot portar al bloqueig de la plataforma de visualització de la
producció, arribant a impedir la seva reproducció)
13
En el recompte de les visualitzacions consolidades s’estarà a
les condicions generals que regeixen per a la validació i
consolidació d’aquestes a la plataforma de visualització tant en el
període mínim de visualització, temps entre visualitzacions,
utilització de robots, etc.
14
Trobareu el
procediment de visualització i recompte al web del festival MiCe
(
www.micevalencia.com)
a l’apartat: MiCe 2019 / PREMIS AUDIOVISUALS MiCe.
15

Les Actes dels jurats es podran consultar a la web del festival MiCe
(
www.micevalencia.com).
16
Els guardons seran
lliurats en el transcurs de la Gala de Cloenda de la MiCe 2019. El
lloc concret i l’hora del lliurament dels podreu trobar a la web de
la MiCe (
www.micevalencia.com).
17
– La participació en el PREMI AUDIOVISUAL MICE VALENCIA 2019
pressuposa la total acceptació d’aquestes bases, i de forma
expressa:
 • L’AUTORITZACIÓ
  DE PUBLICACIÓ
  de la producció presentada dins de la plataforma
  triada per optar al PREMI DEL PÚBLIC mitjançant el recompte de
  visualitzacions.
 • L’AUTORITZACIÓ
  DE PROJECCIÓ
  en les projeccions escolars i en qualsevol altre
  acte públic o privat programat dins del festival MiCe 2019.
 • L’AUTORITZACIÓ
  DE EMISSIÓ
  del curtmetratge a través de qualsevol de les
  finestres (televisió, web) que À Punt considere, en el marc de les
  relacions entre la MiCe i la SAMC.
18
La interpretació d’aquestes bases serà competència exclusiva
de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL JORDI EL MUSSOL com a organitzadora de la
MiCe 2019 (7a Mostra Internacional Cinema Educatiu)
Què
és un book tràlier?

Un
book tràiler és un xicotet audiovisual d’un màxim de 90 segons
per tal de motivar a la lectura d’un llibre, una cosa pareguda al
que fan les pel·lícules per tal de promocionar-les.

El
que anem a fer nosaltres és utilitzar l’audiovisual per a
promocionar la lectura, per captar un nou tipus de lector més
vinculat a la imatge i la televisió, per sorprendre, per presentar
amb força una autora o autor nou, o per donar-li tridimensionalitat
a un personatg, que, de vegades és real, com en el cas de les
biografies, i té una vida rica en imatges fora d’aquesta obra
escrita.

Elements d’un Book Tràiler:

Entradeta
de presentació.

Imatges:
il·lustracions del propi llibre o historieta per a contar-lo.

Un
poc d’informació sobre l’autor.

Poca
durada

Gran
intensitat

Funciona
com un avanç

Tracta
d’enganxar el públic

Proporciona
informació: autors/es, dates de presentació

Deja un comentario