Com s’aprenen les llengües en secundària

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }

 

Autor:
Pilar Garcia Vidal

Títol:
Com s’aprenen les llengües en secundària
Editor:
Perifèric Edicions
Població: Catarroja
Any:
2018
Pàgines: 186
ISBN: 978-84-92435-09-8

L’adquisició
i l’aprenentage d’una llengua es promou a l’aula mitjançant la
intervenció del professorat amb metodologies diferents basades en
teories i models que fonamenten la didàctica de la llengua i la
literatura. En l’educació Secundària, a més de la primera llengua
familiar, els joves adolescents aprenen altres llengües oficials i
estrangeres. Aquest procés d’aprenentatge no és lineal, és un
llarg camí amb avanços i retrocessos. La varietat de ritmes i
estils dels aprenents i els factors que condiciones l’aprenentage són
múltiples. Convé, per tant, adaptar l’ensenyament a les necessitats
psicolingüístiques i comunicatives de l’alumnat. Si es pretén, a
més que els estudiants adquirisquen un domini de dues o més
llengües és important una planificació integrada d’aquestes
llengües que impulse una actitud reflexiva per tal d’afavorir el seu
coneixement lingüística.

En
l’educació obligatoria és fonamental treballar la sensibilitat
envers la diversitat lingüística i cultural per tal de promoure una
educació plurilingüe i intercultural adequada. L’atenció a les
creences de l’alumnat sobre com s’aprenen millor les diferents
llengües, a partir de la seua experiència a les aules, és
l’objectiu de l’estudi que es presenta en aqueste pàgines.
L’autora,
Pilar Garcia Vidal, és professora associada de la Universitat de
València del departament de Didàctica de la Llengua i la
Literatura. Té una llarga experiència docent com a professora de
Secundària. Forma part del Grup de Recerca GIEL (Grup d’Investigació en Ensenyament de Llengües)
de la Universitat de València.
Les
seues principals línies d’investigació estan centrades en les
creences dels alumnes sobre l’ensenyament-aprenentatge de la
llengua, les TIC i la seua aplicació didàctica, els projectes de
llengua i de literatura.
En
la Biblioteca del CEFIRE de València podeu trobar aquest llibre i molts més.

Deja un comentario