Novedades Unión Europea. 15 de diciembre de 2014

P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: «Times New Roman»,serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: «Times New Roman»,serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: «Times New Roman»,serif; font-size: 12pt; }A:link { color: rgb(0, 0, 255); }

Información con novedades
de la Unión Europea.
La información ha sido
elaborada por la Fundació General de la Universitat de València.
Patronat Centre de Documentació Europea y difundida a través de su
boletín electrónico semanal.
NOTICIAS
UE
INICIATIVA EMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA
La Comisión Europea aprobó el 12 de diciembre el Programa Operativo
nacional para la puesta en marcha de la Iniciativade Empleo Juvenil (IEJ) en España. Bajo este Programa, España
movilizará 2800 millones de euros de varias fuentes, incluyendo 2400
millones del presupuesto europeo (Iniciativa de Empleo Juvenil y
Fondo Social Europeo), para ayudar a los jóvenes a encontrar un
empleo. España es el mayor receptor de fondos de la Iniciativa de
Empleo Juvenil (IEJ), que se gastarán en todas las regiones
españolas, bajo la coordinación del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

DOCUMENTOS UE
PRESUPUESTOS EDUCACIÓN POR PAÍSES
2014
National Sheets on Education Budgets in Europe 2014
Eurydice Reports, 2014
Thenew National Sheets on Education Budgets in Europe: 2014 reveal
that 2 out of 3 countries/regions in Europe are increasing their
education budget for 2014 by more than 1 % at current prices.
Conversely, only 7 countries decreased their budgets by more than 1
%. Budgets coming from national, regional, local and EU level are
considered. It should be noted, however, that not all budget levels
are covered in all countries.
In total, the Eurydicereport covers 34 education systems across 29 European countries –
most EU Member States, as well as Iceland, Norway, Montenegro and
Turkey. The national sheets present an overview of the education
budgets by type of expenditure and level of education. The focus is
on the planned expenditure – not actual expenditure. The report
provides contextual information and the reasons for changes in the
education budgets between 2013 and 2014 are explained. Future updates
of the data on national education budgets will allow monitoring
changes over longer periods of time.
DOCUMENTOS
UE
I SETMANA COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA AL
DESENVOLUPAMENT
(València, 15 al 21 de desembre de 2014)
La Universitat de València des de 1995 destina el 0’7 del seu
pressupost a iniciatives de cooperació al desenvolupament. En
aquests vint anys els projectes de cooperació on participa la
Universitat, les beques i les accions de sensibilització s’han
multiplicat, i són cada vegada més estudiants provinents de països
en vies de desenvolupament els qui acaben els seus estudis en
aquestes aules. Tot això no seria possible sense l’aportació
personal dels qui, treballant o estudiant a la Universitat,
decideixen col·laborar amb el 0’7 de les seues nòmines o del cost
de la seua matrícula. La cooperació universitària al
desenvolupament deu fonamentar-se en la formació i qualificació de
persones i en la transferència de coneixement, però també en
prestar suport especialitzat i científic a iniciatives de cooperació
que naixen de la nostra societat, especialment la valenciana.
Aquesta Universitat pública té com a manament estatutari
“contribuir al desenvolupament dels pobles i a la pau”. Aquest és
el programa
d’activitats de la I Setmana de Cooperació que proposem per a
formar-nos, informar-nos i participar: l’objectiu és conéixer de
prop els programes i recursos que la Universitat de València posa a
l’abast de tota la comunitat universitària des de la cooperació
universitària al desenvolupament que tenim en marxa.

Deja un comentario